Klientu servisa tālrunis: (+371) 20033708,  (+371) 20220862        E-pasts:            Mūsu veikals: Ieriķu iela 7c, Rīga, LV-1084

Preču atgriešana

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala bildes preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

 
Preču atgriešanu pieņemam 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to ziņojot mums rakstiskā veidā.  
 
Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu   kurā ir jānorāda: atgriešanas iemesls, pasūtījuma numurs, preces kods un nosaukums.
 
Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:
Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.
Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).
Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.
Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.
Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.
Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama:
a) personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (vienreizlietojamie materiāli u.c. tml. preces);
b) apakšveļa, zeķes, ja ir atvērts to iepakojums;
c) un citas preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem
 
Preces ar defektu nomaiņas vai atgriešanas kārtība: 
Ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Pircējs var atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā;
Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) vai veikt nepieciešamo remontu;
Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Priva Com, nosūtot pieteikumu uz adresi:  . Pieteikumā jānorāda Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā, preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un defekta apraksts.
Atbilde uz Pircēja preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta 3 darba dienu laikā;
Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

Pircējs zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:
Pircējs nevar iesniegt pierādījumus par preces apmaksu un tās piegādi;
Pircējs nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus, preču piegādes brīdī;
Preču garantijas termiņš ir beidzies;
Mehāniskie preces bojājumi ir radušies Pircēja darbību rezultātā;
Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē;
Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā;
Prece ir bojāta, jo lietota neparasti augstas slodzes apstākļos vai tā izmantota neatbilstoši dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.
Prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.
 
Noslēdzošie noteikumi
Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.

Ja Pircējs nepiekrīt Mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus.

Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Piekrīt piekrīt Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

 
 
 

 

Darba Apģērbu šūšana

Piedāvājam augstas kvalitātes darba apģērba šūšanu ar plašu modeļu un izturīgu audumu klāstu.

Ražošana daļas tālrunis: (+371) 29275470